Zadaci s potencijama na filmu

Zadaci su za učenike koji se spremaju za natjecanje iz matematike.
Ispod filma je tekst zadataka s vremenima početaka na filmu.Tekst zadataka:Vremena početaka svakog zadatka na filmu:Uslužna mail adresa na kojoj možete napisati komentar ili koji zadatak želite da se dodatno objasni je cezna.hr@gmail.com.
Projekt je rađen u neprofitnoj udruzi Centar znanja i matematički dio je potpuno besplatan.
Očekuje se da se u youtubu pretplatite na kanal, želite li da se projekt još više razvije.

Povratak na prethodnu stranicu ovdje»