Zadaci s korijenima na filmu

Zadaci su za učenike koji se spremaju za natjecanje iz matematike.
Ispod filma je tekst zadataka.Uslužna mail adresa na kojoj možete napisati komentar ili koji zadatak želite da se dodatno objasni je cezna.hr@gmail.com.
Projekt je rađen u neprofitnoj udruzi Centar znanja i matematički dio je potpuno besplatan.
Očekuje se da se u youtubu pretplatite na kanal, želite li da se projekt još više razvije.

Povratak na prethodnu stranicu ovdje»