RACIONALNI BROJEVI

Ovo poglavlje su dorađene lekcije za nastavu za daljinu,
pa neke slike nisu grafički u potpunosti obrađene.Kliknite na odgovarajuću lekciju:

Uspoređivanje racionalnih brojeva »
Zbrajanje i oduzimanje razlomaka s predznacima istih nazivnika »
Zbrajanje i oduzimanje pozitivnih i negativnih razlomaka razlomaka istih nazivnika »
Zbrajanje i oduzimanje pozitivnih i negativnih decimalnih brojeva »
Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva (razlomci i decimalni brojevi) »
Zbrajanje i oduzimanje pozitivnih i negativnih razlomaka različitih nazivnika »
Množenje racionalnih brojeva »
Dijeljenje racionalnih brojeva»
Racionalni brojevi - ponavljanje svih računskih operacija »


Povratak na prethodnu stranicu ovdje»