LINEARNE JEDNADŽBE S JEDNOM NEPOZNANICOM


Ovo poglavlje su dorađene lekcije za nastavu za daljinu,
pa neke slike nisu grafički u potpunosti obrađene.Kliknite na odgovarajuću lekciju:

Jednakost i jednadžba»
Provjera rješenja jednadžbe »
Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom 1 »
Prebacivanje pribrojnika »
Dijeljenje jednadžbe brojem različitim od nule »
Množenje jednadžbe brojem različitim od nule »
Rješavanje početne jednadžbe koja ne sadrži razlomke »
Rješavanje početne jednadžbe koja sadrži razlomke »
Rješavanje jednadžbe koja sadrže decimalne brojeve »
Jednadžbe u kojima nepoznanica nije x »
Zahtijevniji zadaci »
Primjena linearnih jednadžbi 1 »
Primjena linearnih jednadžbi 2 »
Zadaci za vježbanje »

Za točna rješenja svih zadataka za vježbu ove cjeline, kliknite ovdje »

Povratak na prethodnu stranicu ovdje»