Osnovno o skupovima.Tema ovog filma je Osnovno o skupovima:

Povratak na prethodnu stranicu ovdje»