Zadaci za djecu

Zadaci za najmlađe matematičare pa i za one koji još ne idu u školu.
Ovi zadaci nisu namijenjeni djeci koja nisu sazrela za ovakve zadatke
zato izbjegnite bilo koju prisilu.
Rješavajte onda kada dijete to želi i koliko želi. Treba mu biti zabavno.


Ovdje kliknite za zadatke s brojkama 1»

Ovdje kliknite za zadatke s brojkama 2»

Ovdje kliknite za geometrijske zadatke 1»

Ovdje kliknite za geometrijske zadatke 2»

Ovdje kliknite za zadatke s novcima»

Razni zadaci»Nazad na naslovnicu»