Zadaci s ekipnog natjecanja učenika sedmog i razreda osnovne škole s uputama na filmu


Film prve grupe zadataka 1-5Film druge grupe zadataka 6-10Film treće grupe zadataka 11-15Film četvrte grupe zadataka 16-20Film pete grupe zadataka 21-25Film šeste grupe zadataka 26-30Film sedme grupe zadataka 31-35Film osme grupe zadataka 36-40Film devete grupe zadataka 41-45Film desete grupe zadataka 46-50

Za povratak kliknite ovdje»